WOW Medical heeft geen contracten met de ziektekostenverzekeraars. Dit betekent dat je de factuur van WOW Medical eerst zelf moet betalen. Bij de zorgverzekeraar kun je informeren welk deel je van hen terugkrijgt. Het bedrag wat je terugkrijgt hangt af van het type zorgpolis.

Natura of restitutie

Binnen de zorgverzekeringen zijn er 2 typen polissen, de natura en de duurdere restitutiepolis. Bij een natura polis vergoedt de zorgverzekeraar de zorg die verleend wordt door zorgverleners met wie geen contract is afgesloten, zoals WOW Medical, maar voor een beperkt deel. Bij een restitutie polis worden bijna alle kosten door de verzekeraar vergoed.

Verzekerde zorg

Om voor een vergoeding van de zorg in aanmerking te komen heb je altijd een verwijsbrief nodig van de huisarts, medisch specialist of andere verwijzende arts. Dit is een eis van de verzekering. Deze brief moet bij het eerste bezoek aan onze kliniek aanwezig zijn.

De onderzoeken en behandelingen die door de artsen van WOW Medical worden uitgevoerd vallen onder medisch specialistische zorg. Bijna alle verrichtingen worden door de verzekeraar vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polis en varieert van 70% tot 100% van het tarief dat de zorgverzekering hanteert. Bovendien wordt indien je eigen risico nog open staat eerst het eigen risico aangesproken. Het percentage bepaalt de zorgverzekeraar.

Je kunt met je zorgverzekeraar contact opnemen voor de exacte hoogte van de vergoeding van de door ons geleverde zorg en de stand van zaken omtrent het eigen risico.