WOW Medical is een door het ministerie van VWS goedgekeurde instelling voor medisch specialistische zorg op het gebied van gynaecologie. Wij staan voor kwalitatief deskundige zorg met hart voor de patiënt en optimale samenwerking met huisartsen, collega medisch specialisten en andere zorgverleners.

Intercollegiaal overleg Voor een direct intercollegiaal overleg zijn wij dagelijks bereikbaar op 0515 – 33 84 70

Doorverwijzen De patiënt kan snel en veilig worden verwezen via Zorgmail. Patiënten moeten zelf een afspraak maken. Bij vragen over ZorgDomein of voor een acute verwijzing kan de verwijzer altijd telefonisch contact hebben met WOW Medical.

De patiënt kan snel en veilig worden verwezen via Zorgmail. Patiënten moeten zelf een afspraak maken. Bij vragen over ZorgDomein of voor een acute verwijzing kan de verwijzer altijd telefonisch contact hebben met WOW Medical.

De verwijzer kan ook voor de patiënt een verwijsbrief schrijven, waarna de patiënt zelf kan bellen voor een afspraak.

Een echoscopisch onderzoek kan worden aangevraagd zonder gynaecologisch consult.

De artsen van WOW Medical zijn Elvira Serlier en Jannine Wilpshaar