WOW Medical is heel anders dan ziekenhuizen. Je kunt op eigen initiatief en buiten het reguliere / gewone zorgstelsel om, een afspraak bij ons maken voor een consult bij de gynaecoloog. Je kunt snel bij ons terecht en wanneer het jou schikt. Ook wordt indien nodig een onderzoek gedaan direct bij de eerste afspraak en krijg je in dezelfde afspraak meteen je uitslag en deskundig advies. One-stop-shop zeg maar. Dat is wel zo handig. 

Op eigen initiatief betekent wel dat je de kosten zelf moet betalen. De tarieven voor onverzekerde zorg (voor een consult en of aanvullend onderzoek en behandeling zonder verwijsbrief) vind je hier <tarieven>. Je eigen risico bij je zorgverzekeraar wordt in dit geval niet aangesproken. Na het consult krijg je de factuur en betaal je per pin of internetbankieren.

Voor een vervolgafspraak of behandeling in onze kliniek ontvang je weer een aparte factuur.

Verzekerde zorg

WOW Medical heeft geen contracten met de ziektekostenverzekeraar. Dit betekent dat je de factuur van WOW Medical eerst zelf moet betalen. Bij de zorgverzekeraar kun je informeren welk deel je van hen terugkrijgt. Het bedrag wat je terugkrijgt hangt af van het type zorgpolis. Om voor een vergoeding van de zorg in aanmerking te komen heb je altijd een verwijsbrief nodig van de huisarts, medisch specialist of andere verwijzende arts. Dit is een eis van de verzekering. Deze brief moet je bij het eerste bezoek aan onze kliniek meenemen.

De onderzoeken en behandelingen die door de gynaecoloog van WOW Medical worden uitgevoerd vallen onder medisch specialistische zorg. Bijna alle verrichtingen worden door de verzekeraar vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polis en varieert per zorgverzekeraar. Bovendien wordt indien er nog eigen risico open staat eerst het eigen risico verrekend.

Wij raden je aan om zelf bij de zorgverzekeraar te informeren of de polisvoorwaarden te raadplegen voor de exacte hoogte van de vergoeding van de door ons geleverde zorg en de stand van zaken omtrent je eigen risico. Wij kunnen hier niet in helpen, want dit zijn afspraken tussen jou en je zorgverzekeraar. Voor een eventuele vergoeding moet je dan ook zelf de factuur indienen bij je zorgverzekeraar om te declareren.